Pomiary elektryczne

Opis oferty

Wykonujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych, uziemień, wyłączników róznicowoprądowych, instalacji odgromowych oraz badania stanu izolacji przewodów elektrycznych. Dokonujemy odbiorów instalacji elektrycznych.

Nazwa firmy

Forma prawna

Rodzaj oferty

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 25 marca
lub dodaj ogłoszenie