Byczynska danuta specjalista psychiatra gabinet w Bydgoszcz

Opis oferty

Leczenie zaburze? psychicznych, m.in:
 	Depresja
 	Zaburzenia l?kowe:
	- L?k paniczny
 	- Fobia spo?eczna
 	- Agorafobia
 	Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
 	Bulimia
 	Anoreksja
 	Zesp�? natr?ctw (OCD)
 	Psychozy, w tym
	- Schizofrenia
	- Zesp�? paranoidalny
	- Zesp�? urojeniowy
	- Halucynoza
 	Bezsenno??
	Zesp�? stresu pourazowego
	Prze?ywanie ?a?oby 
	Uzale?nienie od lek�w benzodiazepinowych
 	Ot?pienie
 	Zaburzenia zachowania
 	Zaburzenia osobowo?ci
	Zaburzenia pami?ci i koncentracji
Mo?liwe wizyty domowe

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 21 lipca
lub dodaj ogłoszenie