Kurs kierowników kolonii obozów zimowisk

Opis oferty

Rozpoczęcie kursu : 13-14.12.2016r
Przyjmujemy zgłoszenia

 Kursy kierowników wypoczynku (kolonii,obozów, zimowisk) prowadzimy na podstawie         upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu nr  WRE- -5632-5/2014

Zajęcia odbywają się w godzinach: od 16:00 do 19:45

Wymagania:  wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.


Program ramowy kursu
 1.Planowanie pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 2.Organizacja pracy w trakcie wypoczynku
 3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 4.Organizacja pracy kierownika z personelem
   pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 5.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku 
   RAZEM : 6 w , 4 ćw
Kurs zakończony jest uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2015roku.
Opłata za kurs wynosi :150 zł.

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 29 września
lub dodaj ogłoszenie