Kurs kierowników wycieczek szkolnych Opole

Opis oferty

Termin kursu: 04-05.04.2017r
Organizator : Oświata Ośrodek Szkoleniowy w Opolu , ul. Ozimska 48 I piętro.
Program kursu:
1.Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno -wychowawczej szkoły.- przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej-2 w.
2.Organizacja wycieczek.- rodzaje i formy turystyki szkolnej- planowanie działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole - planowanie wycieczek szkolnych- program wycieczki szkolnej- obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa- współpraca z biurami turystycznymi-3-wykład /ćw
3.Obowiązki kierownika wycieczek:- przed wycieczką- w czasie wycieczki- po zakończeniu wycieczki 1,5 -wykład/ćw
4.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy:- podczas przejazdu - w czasie pobytu w obiektach - bezpieczeństwo p.poż. - poruszania się po drogach, szlakach turystycznych( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach )- bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania- zapobieganie wypadkom -2,5-wykład/ćw
5.Zasady udzielania pierwszej pomocy.- podręczna apteczka- współpraca ze służbą medyczną 1 -wykład/ćw 
Razem: 10 godzin -w/ ćw.dydaktycznych. 


Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców -specjaliści w zakresu przepisów prawa oświatowego.
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN -potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.
Koszt uczestnictwa w kursie 80zł. 

Kurs trwa dwa dni. Zajęcia dydaktyczne w godzinach 16:00 do 19:30. Liczba miejsc w kursie ograniczona max.30 osób.

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 17 lutego

Więcej ogłoszeń w nauce i zdrowiu

Wycieczek szkolnych
lub dodaj ogłoszenie