Kurs opiekun osób starszych,chorych i niepełnosprawnych

Opis oferty

Rozpoczęcie kursu: 23.05.2014r
Przyjmujemy zapisy na kurs                            
Plan zajęć na kursie : 
1. 23.05.2014r godz. 9:00-17:00
2. 24.05.2014r godz. 7:00-16:00
3. 25.05.2014r godz. 7:00-16:00
4. 30.05.2014r godz. 7:00-16:00
5. 31.05.2014r godz. 7:00-16:00
6. 01.06.2014r godz. 7:00-16:00


Liczba miejsc jest ograniczona - 8 miejsc.
Przy zgłoszeniu na kurs wymagana jest wpłata zaliczki w kwocie 300zł.

Opłata za kurs wynosi:590zł 
Istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach!
Istnieje możliwość zorganizowania noclegu(odpłatnie) na czas trwania kursu.

Zajęcia na kursie odbywają się w systemie weekendowym tj. piątek -sobota-niedziela.
Celem kursu: 
-jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności 
polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi , niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.

Wymagania stawiane kandydatom:
-ukończone 18 lat
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.
-aktualna książeczka zdrowia

Ramowy program kursu:
1.Zajęcia organizacyjne 
- poznanie placówki , wyposażenia , sprzętu 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.
-ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja. 2 g/w
2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym ,   
 sylwetka zawodowa opiekuna .1g/w
3.Anatomia z fizjologią. 4g/w
4. Proces starzenia się organizmu człowieka .2g/w
5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby 2g/w
6.Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów. 4g/w
7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych. 3g/w.
8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku 1 g/w/24g ćw.
9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia. 1g/w.
10.Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji. 3g/w/8g/ćw. 
11.Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. 1g/w.
12. Pierwsza pomoc w geriatrii   3g/w/7g/ćw.
13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii 2g/w.
14. Zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnos

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 07 kwietnia
lub dodaj ogłoszenie