Szkolenie: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Opis oferty

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, , .
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Termin: 27.03.2009

Adresaci: Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, pedagogów pracowników socjalnych, studentów i wszystkich zainteresowanych tych tematyką.

Tematyka: 
1. Rodzina jako system. 
2. Rozwój rodziny- ciągłość i zmiany. 
3. Praca z rodziną w ujęciu systemowym.Fazy rozwoju rodziny. 
4. Mapa rodziny. 
5. Czym jest przemoc? Rodzaje przemocy. 
6. Przemoc, jako zjawisko cykliczne. 
7. Kim jest sprawca? 
8. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. Przyczyny pozostawania w związku ze sprawcą przemocy 
9. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 
10. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną. 
11. Przemoc wobec dziecka. Dziecko, jako ofiara przemocy seksualnej.
 
Koszt szkolenia: 200zł

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 21 marca

lub dodaj ogłoszenie