Ochrona danych osobowych wg wymagań GIODO

Miasto: Katowice

Nazwa firmy:
BDG HOSSA

Forma prawna

osoba prywatna - działalność gospodarcza

Opis oferty

Ochrona danych osobowych wg wymagań GIODO BDG HOSSA oferuje Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie dostosowania Państwa firmy do wymagań znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Usługa obejmuje: • Analizę wstępną przeprowadzoną w trakcie auditu konsultanta w Państwa siedzibie tj.: - Ocena zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do przetwarzania danych (sprzęt, oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny, urządzenie do teletransmisji itp.) pod kątem zgodności z wymaganiami ustawy. - Ocena posiadanej dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych tj. procedur, instrukcji, formularzy, stosowanych praktyk. • Dostosowanie istniejących dokumentów i posiadanych zabezpieczeń do wymagań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym: - Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. - Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w związku z przetwarzaniem danych. - Opracowanie Polityki Zarządzania Hasłami. • Rejestracja zbioru danych w GIODO – jeśli zbiór danych osobowych podlega rejestracji Bądź zgodny z przepisami prawa, oszczędzaj czas i pieniądze, współpracuj z profesjonalistami – to się opłaca! Jesteś zainteresowany lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: 32 2000-174 do 175 – a my udzielimy wszelkich wyjaśnień. Pamiętaj! • Wymagania ustawy dotyczą wszystkich podmiotów (przedsiębiorców) przetwarzających dane osobowe np. dane pracowników, dane kontrahentów. Ze w względu na skalę przetwarzanych danych wymagania te są dedykowane do spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, szkół, przychodni lekarskich, centrów kształcenia ustawicznego • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia wymagań ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy właściciela przedsiębiorstwa lub organu kierującego, • W ustawie o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał uprawnienia do nakładania grzywien, jako środka egzekucyjnego (maksymalnie 10 tys.)