Ucyfrowienie stomatologicznych aparatów RTG

Miasto: Zabrze

Nazwa firmy:
Biomedix

Forma prawna

osoba prywatna - działalność gospodarcza

Opis oferty

Oferta dotyczy systemu ucyfrowienia stomatologicznych wewnątrzustnych, panoramicznych i cefalometrycznych aparatów RTG. Zalety ucyfrowienia: - użytkownik nie musi kupować nowego, cyfrowego aparatu RTG - użytkownik nie musi ponownie uruchamiać pracowni dla innego aparatu (brak zmiany dokumentacji pracowni RTG) - użytkownik nadal pracuje na urządzeniu, do którego jest przyzwyczajony i które dobrze zna - użytkownik nie musi dostosowywać pomieszczenia do nowego aparatu RTG - można wykonywać zarówno zdjęcia cyfrowe jak i analogowe - zdjęcia cyfrowe, otrzymywane naszym systemem są bardzo wysokiej jakości - użytkownik nadal może wykorzystywać wszystkie dostępne programy anatomiczne aparatu, podczas gdy w większości aparatów cyfrowych dodtakowe programy anatomiczne są za dopłatą - cena naszego systemu wynosi około 50% najprostszego cyfrowego aparatu RTG Zapraszamy do współpracy – ucyfrowienie Państwa aparatów RTG, otworzy nowe możliwości dla Państwa Praktyki. Dysponujemy systemem demonstracyjnym i chętnie przeprowadzimy prezentację w Państwa Praktyce.