ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SEMINARIUM 8.02.2011 GODZ. 11:00

Miasto: ŁÓDŹ

Nazwa firmy:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis oferty

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne seminarium Nowa dyrektywa ramowa o odpadach 2008/98/WE W programie: 1. Definicja odpadu 2. Hierarchia postępowania z odpadami 3. Odpowiedzialność producenta 4. Recykling 5. Zezwolenia i rejestracje 6. Inspekcje i dokumentacja Prelegent: mgr Artur Niedźwiecki – prawnik, politolog, doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ