Porady dla samodzielnych przedsiębiorców

Zagadnienie należy zacząć od pojęcia odpowiedzialności.

Decydując się na prowadzenie księgowości samodzielnie oznacza że, odpowiedzialność za ewentualne błędy księgowe spoczywać będzie tylko na nas. Aby temu zapowiedz należałoby podpisać umowę z firmą, która odpowiedzialność za prowadzenie księgowości przeniesie w całości na siebie.

Z mojego doświadczenia wynika, że nie jest to realne. Każda z firm przeważnie ogranicza się do ewidencji kosztów oraz przychodów, rzadko zaś podejmuje się rozstrzygania w kwestiach nie do końca jednoznacznie wynikających z przepisów.

Podstawą przedsiębiorcy jest wiedza i tzw. bycie na bieżąco. Podobnie jak codzienne wertowanie najnowszych informacji z kraju i ze świata, samodzielny księgowo przedsiębiorca powinien śledzić zmiany w dotyczących go przepisach. O ile wysokość tzw. składek ZUS dostępna jest na stronie tejże instytucji, o tyle kwestie dotyczące podatków są bardziej rozbudowane i złożone.

Z pomocą do samodzielnych księgowo przedsiębiorców wychodzi Krajowa Izba Skarbowa. Infolinia działająca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 jest bardzo pomocna.

Dzwoniąc na numer 801-055-055 (Krajowa Informacja Podatkowa) uzyskamy informacje dotyczące:

  • zeznań podatkowych
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku do towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej
  • podatku od usług elektronicznych
  • podatku akcyzowego
  • podatkuod czynności cywilno prawnych, spadków i darowizn lub procedur podatkowych

Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora lub jak za połączenie lokalne.