Kurs kierowników kolonii obozów zimowisk

Województwo: Opolskie Miasto: Opole 50°40'30"N 17°55'17"N ID ogłoszenia: 577 237 830

Nazwa firmy:
Oświata Ośrodek Szkoleniowy

Opis oferty

Rozpoczęcie kursu : 16-17.12.2019r Przyjmujemy zgłoszenia Kursy kierowników wypoczynku (kolonii,obozów, zimowisk) prowadzimy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu. Zajęcia odbywają się w godzinach: od 16:00 do 19:45 Wymagania: wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Program ramowy kursu 1.Planowanie pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku 2.Organizacja pracy w trakcie wypoczynku 3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 4.Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym 5.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku RAZEM : 6 w , 4 ćw Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty i zmianą Krajowym Rejestrze Karnym. Opłata za kurs wynosi :150 zł.

Data dodania: