Kierowników wycieczek szkolnych Opole

Województwo: Opolskie Miasto: Opole 50°40'30"N 17°55'17"N ID ogłoszenia: 886 257 839

Nazwa firmy:
Oświata Ośrodek Szkoleniowy

Opis oferty

Termin kursu: 26-27.11.2019r. Organizator : Oświata Ośrodek Szkoleniowy w Opolu , ul. Ozimska 48 I piętro. Program kursu: 1.Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno -wychowawczej szkoły.- przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej-2 w. 2.Organizacja wycieczek.- rodzaje i formy turystyki szkolnej- planowanie działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole - planowanie wycieczek szkolnych- program wycieczki szkolnej- obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa- współpraca z biurami turystycznymi-3-wykład /ćw 3.Obowiązki kierownika wycieczek:- przed wycieczką- w czasie wycieczki- po zakończeniu wycieczki 1,5 -wykład/ćw 4.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy:- podczas przejazdu - w czasie pobytu w obiektach - bezpieczeństwo p.poż. - poruszania się po drogach, szlakach turystycznych( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach )- bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania- zapobieganie wypadkom -2,5-wykład/ćw 5.Zasady udzielania pierwszej pomocy.- podręczna apteczka- współpraca ze służbą medyczną 1 -wykład/ćw Razem: 10 godzin -w/ ćw.dydaktycznych. Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców -specjaliści w zakresu przepisów prawa oświatowego. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN -potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. Koszt uczestnictwa w kursie 90zł. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia dydaktyczne w godzinach 16:00 do 19:30. Liczba miejsc w kursie ograniczona max.30 osób.

Data dodania: