Kurs pilotów wycieczek w opolu

Województwo: Opolskie Miasto: Opole 50°40'30"N 17°55'17"N ID ogłoszenia: 501 231 08

Nazwa firmy:
Oświata Ośrodek Szkoleniowy

Opis oferty

Rozpoczęcie kursu: 21.11.2017r Zajęcia na kursie będą prowadzone we wtorki i środy od godz.16:30-19:30 ,natomiast wycieczki szkoleniowe realizowane są w weekendy. Przyjmujemy zgłoszenia Program kursu pilotów wycieczek 1.Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie 2. Obsługa ruchu turystycznego 3.Interpretacja dziedzictwa kulturowego 4.Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne 5.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce 6. Pilot a grupa - Wycieczka po Opolu wg szczegółowego rozpisania zadań do realizacji i ćwiczeń. - Wycieczka zagraniczna dwudniowa do Pragi z noclegiem i ubezpieczeniem Razem: 45 godzin lekcyjnych wykładów/ćwiczeń + 3 dni wycieczki Cena kursu obejmuje: - 45 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych - dwie wycieczki szkoleniowe - podręcznik i materiały szkoleniowe do kursu. Opłata za kurs wynosi 550 zł Studenci i Uczniowie oraz 600 zł pozostałe Osoby Istnieje możliwość opłaty za kurs w dowolnych ratach. Przy zgłoszeniu na kurs wymaga jest opłata w kwocie 100 zł. Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kurs na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikatu Kompetencji Pilota Wycieczek . Wymogi stawiane uczestnikom kursu: - ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia -niekaralność Warunkiem ukończenia kursu jest: - obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych ( absencja nie może przekroczyć 15% ilości godzin) - udział w wycieczkach szkoleniowych - zdany egzamin wewnętrzny na koniec kursu(egzamin w formie ustnej).

Data dodania:
+2