Wychowawców wypoczynku Opole

Województwo: Opolskie Miasto: Opole 50°40'30"N 17°55'17"N ID ogłoszenia: 450 123 107

Nazwa firmy:
Oświata Ośrodek Szkoleniowy

Opis oferty

Rozpoczęcie kursu : 16.11.2019r Plan zajęć: 16-17.11.2019r. 23-24.11.2019r. Przyjmujemy zgłoszenia. KURS wychowawców kolonii - organizujemy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu. Kurs wychowawców kolonii - trwa 36 godzin lekcyjnych. Program kursu MEN. Zajęcia odbywają się w dwa weekendy. Zapisy Oświata Ośrodek Szkoleniowy w Opolu ul.Ozimska 48 I piętro.tel . . Liczba miejsc w kursie jest ograniczona. Program(ramowy) kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 2.Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 3.Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej. 4.Obowiązki i zadania wychowawcy grupy. 5.Ruch i rekreacja. 6.Turystyka i krajoznastwo. 7.Zajęcia kulturalno-oświatowe. 8.Zajęcia praktyczno-techniczne. 9.Prace społecznie- użyteczne. 10.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Razem : 36 godzin dydaktycznych Kurs zakończony jest egzaminem w formie testu Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty i krajowym rejestrze karnym. Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z zakresu prawa oświatowego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno -wychowawczej. Cena kursu 180 zł.

Data dodania: