Zaburzenia stresu pourazowego ASD/PTSD- diagnoza i terapia.

Miasto: Wrocław ID ogłoszenia: 720 132 490

Nazwa firmy:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Opis oferty

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: ZABURZENIA STRESU POURAZOWEGO ASD/PTSD- DIAGNOZA I TERAPIA. Termin: 14.12. (9.00-16.00) Adresaci: Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z osobami po traumatycznych doświadczeniach- psychologów, terapeutów, pracowników służb ratowniczych i ośrodków interwencji kryzysowej, pedagogów, pracowników socjalnych zainteresowanych problematyką stresu pourazowego. Opis szkolenia: W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, szczególnie zwracając uwagę na strategie zapobiegania rozwojowi zaburzeń po stresie traumatycznym. Praktycznym aspektem szkolenia będzie równiez zapoznanie sie z metodami pomiaru zaburzeń i skalami diagnostycznymi. Tematyka: 1. Zespół ostrego stresu ASD- definicja . 2. Kryteria diagnostyczne ASD. 3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS. 4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego. 5. Zaburzenia po stresie traumatycznym- definicja PTSD według DSM-IV. 6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD-10. 7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym.SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna,Skala Urazu Davidsona. 8.Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD. 9. Skutki PTSD. 10.Typologia pacjentów doświadczonych traumą. 11.Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym. 12.Metody i techniki.Techniki ekspozycyjne- BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika o

Data dodania: