Podatek dochodowy od osób fizycznych

Województwo: Pomorskie Miasto: Gdańsk ID ogłoszenia: 796 378 494

Opis oferty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk zaprasza chętnych na szkolenie otwarte w dniu 3 października 2012 z cyklu: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2012 ROKU ORAZ PROPONOWANE ZMIANY NA 2013 ROK. Adresaci: Szkolenie adresowane jest dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prawników, doradców podatkowych, osób zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych podwyższeniem wiedzy w zakresie znajomości podatków Cel szkolenia: Przekazanie aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego Korzyści:  przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT,  umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów,  usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT,  umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe. Program: • Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich –nowe wykładnie • Obniżenie podatku przy sprzedaży nieruchomości – nowe wykładnie • Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków • Opodatkowanie okularów dla pracowników- omówienie związanych z tym problemów • Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika m.in. sali gimnastycznej ,basenu- nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów • Opodatkowanie zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku - nowe wyjaśnienia Min. Fin. • Nowe wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę przez zakład pracy- kontrowersje podatkowe • Nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów do 200 zł miesięcznie • Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - wybrane problemy • Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg - nowe wyjaśnienia • Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez zakłady pracy - nowa wykładnia Min. Fin. • Opodatkowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników firm energetycznych • Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla menadżerów, zleceniobiorców, przewodniczących Rad, Komisji • Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych oraz prywatnych dla celów służbowych w aspekcie podatkowym • Opodatkowanie imprez integracyjnych- wybrane zagadnienia, nowe wykładnie • Związek zawodowy jako płatnik podatku dochodowego - nowe obowiązki, omówienie • Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów od zakładów pracy w tym od związków zawodowych - nowe zasady • Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez członków rodzin zmarłych pracowników, emerytów, rencistów • Prawa autorskie dla pracowników kto, kiedy, na jakiej podstawie • Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów • Darowizny na rzecz pracowników • Stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników po wyroku NSA oraz jego konsekwencje podatkowe dla płatników i podatników • Bieżące wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie zwolnień podatkowych do kwoty 380 zł rocznie z art. 21 ust 1 pkt. 67 ustawy PIT (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a Związki Zawodowe) - zakres wymiany informacji • Świadczenia ponoszone za pracownika będącego w podróży służbowej - nowe wyjaśnienia • Zakres ulgi prorodzinnej ile, kiedy, jak, dla kogo • Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu • Koszty uzyskania przychodów - w tym 50 % z praw autorskich • Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych • Opodatkowanie świadczeń ponoszonych na rzecz członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz innych organów stanowiących osób pra

Data dodania: