Szkolenie on line: wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 100

Województwo: Mazowieckie Miasto: Ciechanów 52°52'53"N 20°37'11"N ID ogłoszenia: 535 389 379

Nazwa firmy:
Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Opis oferty

Nabór na szkolenie on- line: Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zapisy trwają do 18 marca 2013r. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce Kurs jest adresowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół i placówek, nauczycieli terapii pedagogicznej, nauczycieli prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, nauczycieli poszukujących inspiracji do ćwiczeń z uczniami oraz innych nauczycieli pragnących wspierać uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole. W kursie mogą również wziąć udział studenci kierunków pedagogicznych oraz rodzice dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Kurs trwa od 19 marca 2013r. do końca czerwca 2013r. Obejmuje 7 modułów (100h), które co 2 tygodnie dostępne będą na stronie internetowej O sposobie dostępu do kursu osoby zainteresowane zostaną powiadomione drogą e-mailową. Zalety kursu: uczysz się we własnym tempie i w dowolnym czasie bez konieczności wychodzenia z domu, bez ponoszenia kosztów dodatkowych, bez zbędnej straty czasu na dojazd. Masz dostęp przez 24h do fachowo opracowanych materiałów. Masz możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego odbycie 100 h szkolenia. Zgłoszenia na kurs można dokonać wypełniając ankietę do pobrania ze strony i wysyłając ją e-mailem na adres:

Data dodania: