Tereny inwestycyjne 30ha w Radzyniu Podlaskim (woj.lubelskie

Miasto: Radzyń Podlaski ID ogłoszenia: 723 347 044

Powierzchnia :
0
Cena całkowita:
,00

Opis nieruchomości

Tereny przeznaczone są pod zainwestowanie położone są przy ulicy Budowlanych w północno-wschodniej części miasta. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonych symbolem F1P,U z przeznaczeniem na zagospodarowanie przemysłowe lub usług wielobranżowych o ogólnej powierzchni 30ha. Omawiany obszar jest w części zagospodarowany przez przemysł transportowy, drzewny , budowlany, a także medyczny ( fabryka B Braun). W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru znajduje się droga krajowa nr.19 Lublin-Białystok z połączeniami do przejść granicznych na wschodniej granicy Państwa i UE. Planowana jest dalsza rozbudowa drogi krajowej docelowa jako droga ekspresowa. Aktualnie prowadzona jest przez GDDKiA inwestycja w zakresie przebudowy istniejącej drogi na ekspresową. Do obsługi nieruchomości przewidziany jest szlak owej drogi ekspresowej. Tereny posiadają wybudowaną infrastrukturę techniczną w zakresie sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Dostępna jest dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej,która została zakończona w II połowie 2008 roku. W razie zainteresowania Naszą ofertą prosimy o kontakt (drogą telefoniczną, e- mailową lub listową) pod wskazane dane adresowe: Osoba koordynująca: Jan Gryczon Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta Radzyń Podlaski Tel:(83) e-mail:

Data dodania: