Staż szkolenie

Województwo: Świętokrzyskie Miasto: Starachowice 51°2'13"N 21°4'16"N ID ogłoszenia: 795 594 783

Opis oferty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „KONIECZNIE AKTYWIZUJ SIĘ SPOŁECZNIE!” RPSW.09.01.00-26-0028/17 Cel główny: podwyższenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 72 osób (44 Kobiety i 28 Mężczyzn) powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących lub uczących się w gminach Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa Świętokrzyskiego. Poprzez realizację wsparcia w okresie od 07.2018r.-03.2019r. prowadzącego do zatrudnienia min. 22 osób oraz zdobycia kwalifikacji przez min. 58 osób. Celem szczegółowym projektu jest zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, określenie swojego potencjału społecznego oraz predyspozycji zawodowych, dokonanie postępu w aktywizacji społecznej, a także nabycie motywacji do zmian. Formy wsparcia dla Uczestników Projektu: • Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji Uczestników Projektu, • Poradnictwo zawodowe, • Poradnictwo psychologiczne, • Pośrednictwo pracy, • Szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, • Staż zawodowy, Cel główny projektu jest zgody z:  1 celem strategicznym: Minimalizacją obszarów wykluczenia społecznego Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego poprzez objęcie wsparciem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  1 priorytetem: Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem na grupę szczególnego ryzyka i korzystające z pomocy społecznej na rynku pracy oraz profilaktyką bezrobocia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 poprzez objęcie wsparciem w projekcie osoby z grupy docelowej. Grupa docelowa to:  72 osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie świętokrzyskim w gminach na Obszarze Strategicznej Interwencji: • pow. buskim: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno; • pow. jędrzejowskim: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; • pow. kieleckim: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn; • pow. koneckim: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; • pow. opatowskim: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów; • pow. ostrowieckim: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; • pow. pińczowskim: Michałów, Działoszyce, Złota; • pow. sandomierskim: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce; • pow. skarżyskim: Bliżyn; • pow. starachowickim: Mirzec, Wąchock; • pow. staszowskim: Szydłów, Osiek, Oleśnica; • pow. włoszczowskim: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.  100% Uczestników Projektu to osoby bezrobotne niebędące klientami Urzędów Pracy lub osoby bierne zawodowo pow. 18 r.ż., zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu co najmniej jednej przesłanki tj.:  Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.04r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ust. o pomocy społ.;  Osoby z Niepełnosprawnościami – Osoby z Niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ);  wśród ww. osób z wyższym wykształceniem będą stanowić nie więcej niż 10% Uczestników Projektu tj. max. 7osób. Wartość projektu: 887 255,70 PLN Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 842 892,91 PLN KONTAKT E-mail: Tel.:

Data dodania:

Podobne zdjęcia

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Staż szkolenie w praktyk i staży w Starachowicach.

Praca staż

Praca staż

| Środa Wielkopolska, Wielkopolskie | [object Object]

Brak zdjęcia

Staż biurowy

| Kraków, Małopolskie | [object Object]

Programista staż

Programista staż

| Rzeszów, Podkarpackie

Staż praktyka

Staż praktyka

| Gdańsk, Pomorskie

Brak zdjęcia

Staż biurowy

| Kraków, Małopolskie | [object Object]

Brak zdjęcia

Staż w Redakcji podatki

| Warszawa, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Technik farmacji staż

| Katowice, Śląskie

Brak zdjęcia

Staż w dziale angielskim

| Warszawa, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Staż w Wydawnictwie - Marketing

| Warszawa, Mazowieckie