Płatne staże zawodowe woj świętokrzyskie

Województwo: Świętokrzyskie Miasto: Kielce 50°51'58"N 20°37'43"N ID ogłoszenia: 798 494 786

Nazwa firmy:
Vivid Consulting

Opis oferty

VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „EFEKTYWNIE I AKTYWNIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” Projekt kierujemy do: *60 osób biernych w wieku powyżej 18 roku życia, które zamieszkujące teren województwa świętokrzyskiego *Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, spełniających przynajmniej 1 z poniższych przesłanek -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, -Osoby z niepełnosprawnością, -Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, *Osób o niskich kwalifikacjach. Uczestnikom Projektu oferujemy następujące wsparcie: -3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY, -Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP, -Pośrednictwo pracy, -Poradnictwo psychologiczne i zawodowe, -Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych, -Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem Dodatkowo zapewniamy: *STYPENDIUM STAŻOWE I SZKOLENIOWE, *ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU, *BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE, *CATERING PODCZAS SZKOLEŃ Liczba miejsc ograniczona! Kontakt: E-mail: Tel.:

Data dodania:

Podobne zdjęcia

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Płatne staże zawodowe woj świętokrzyskie w doskonaleniu zawodowym/kursach/korepetycjach w Kielcach. Sprawdź co jeszcze w: zawodowe, kursy zawodowe, kursy zawodowe dla kobiet.