Syndyk upadłości sequence sp z o o sprzeda przedsięborstwo

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 780 285 991

Nazwa firmy:
Biuro Syndyka
Forma prawna:
osoba prywatna

Opis oferty

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadly”), z wyłączeniem: 1. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży; 2. dokumentacji podlegającej archiwizacji. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza: 771.456,12 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy). Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 listopada 2019 roku, o godzinie 11:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 14. Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na stronie internetowej , w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. .

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Syndyk upadłości sequence sp z o o sprzeda przedsięborstwo w różnych usługach w Warszawie. Sprawdź co jeszcze w: ceny kontenerów z usa, kurczak z rożna, kompozycje z suszu, szlifowanie posadzki z marmuru szczecin.

Eneva telecom sp z o o sprzeda przedsiębiorstwo

Eneva telecom sp z o o sprzeda przedsiębiorstwo

| Warszawa, Mazowieckie

Likwidacja sp z o o

Likwidacja sp z o o

| Warszawa, Mazowieckie | Sprzedam

Brak zdjęcia

Crif sp z o o

| Warszawa, Mazowieckie

Frost sp zoo sprzeda pakiet należności

Frost sp zoo sprzeda pakiet należności

| Warszawa, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Todis consulting group sp z o o

| Warszawa, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam