Syndyk baj pros sp zoo zaprasza do zakupu wierzytelności

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 789 063 84

Nazwa firmy:
Biuro Syndyka
Forma prawna:
osoba prywatna

Opis oferty

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.ow upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości. Cena wywoławcza: 2.992,53 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze). Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. . Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r., sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego, można zapoznać się w biurze syndyka, w dzień powszedni, w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach postępowania upadłościowego BAJ-PROS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o sygn. XIX GUp 159/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47. Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 25 listopada 2019 r., godz. 12:00, w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47. Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej , w zakładce licytacje.

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Syndyk baj pros sp zoo zaprasza do zakupu wierzytelności w usługach dla biznesu w Warszawie. Sprawdź co jeszcze w: kupię wierzytelności, skup wierzytelności warszawa, plug do wózka widlowego, dzielarka do bułek, akumulatory do elektronarzędzi.

Mickiewicza-Rudzka Syndyk zaprasza

Mickiewicza-Rudzka Syndyk zaprasza

| Warszawa, Mazowieckie

Frost sp zoo sprzeda pakiet należności

Frost sp zoo sprzeda pakiet należności

| Warszawa, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Syndyk sprzeda wierzytelności i roszczenia

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

| Szczecin, Zachodnio-pomorskie

Brak zdjęcia

Wierzytelności sprzedam

| Płock, Mazowieckie | Sprzedam