Sprzedaż budynku przy ul. 1ego maja 62 w kowarach

Województwo: Dolnośląskie Miasto: Kowary ID ogłoszenia: 515 080 69

Pow. (m2):
4210
Ulica / dzielnica:
1 Maja 62
Cena całkowita:
1.000.000,00
Rodzaj oferty:
Sprzedam

Opis nieruchomości

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 w granicach działki nr 352 o powierzchni 0,1711 ha , Kw. JG1J/ /4 Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic 1 Maja i Słonecznej. Działka ma kształt nieforemny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, gaz. W granicach działki zlokalizowane są następujące obiekty: główny budynek przychodni rejonowej składający się z trzech części o zróżnicowanej wysokości: budynek narożny cztero- kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym strychem budynek oficynowy, dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem mansardowym, dobudówka jednokondygnacyjna ze stropodachem płaskim; Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy - 844 m 2 powierzchnia użytkowa całkowita - 4210 m 2 kubatura - 10230 m 3 budynek garażowy obejmujący 5 małych boksów murowanych i 3 duże boksy murowane; wiata o konstrukcji stalowej; budynek garażowy obejmujący 1 duży boks murowany. o łącznej powierzchni użytkowej garaży - 176,79 m 2 ; Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1039 m 2 . Niezabudowana część działki od strony ul. Słonecznej ma nawierzchnię asfaltową użytkowaną jako parking i dojazd do garaży. Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Kowary Nr L/279/06 z dnia 26.10.2006 r. dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U/MNW - jako przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna, infrastruktura techniczna. Cena wywoławcza - 1.000.000,00 zł. brutto Wadium - 50.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 10 00 . Budynek posadowiony na nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, określającego wielkość energii o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 września 2007 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem pod hasłem: przetargi. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie , 228.

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Sprzedaż budynku przy ul. 1ego maja 62 w kowarach w biurach i powierzchniach . Sprawdź co jeszcze w: apteka na sprzedaż bydgoszcz, apteki na sprzedaż bydgoszcz, hale przemysłowe na sprzedaż wielkopolskie, odstąpię w toruniu, wynajmę warsztat w poznaniu.

Brak zdjęcia

Sprzedaż budynku biurowego w mysłowicach

| Mysłowice, Śląskie | Sprzedam

Brak zdjęcia

2 pokojowe przy ul miłostowskiej

| Wrocław, Dolnośląskie | Wynajmę

Brak zdjęcia

Odstąpie działkę ogrodowa przy ul klecinskiej

| Wroclaw , Dolnośląskie | Sprzedam

Wynajmę kawalerke przy ul trzebnickiej we Wrocławiu

Wynajmę kawalerke przy ul trzebnickiej we Wrocławiu

| Wrocław, Dolnośląskie | Wynajmę

Sprzedaż budynku biurowego w mysłowicach

Sprzedaż budynku biurowego w mysłowicach

| Mysłowice, Śląskie | Sprzedam

Wynajmę kawalerkę przy ul lekcyjnej na parterze domku jedno

Wynajmę kawalerkę przy ul lekcyjnej na parterze domku jedno

| Wrocław, Dolnośląskie | Wynajmę

Mieszkanie w centrum (ul kilińskiego)

Mieszkanie w centrum (ul kilińskiego)

| Wrocław, Dolnośląskie | Wynajmę

Mieszkanie w jeleniej górze ul kiepury

Mieszkanie w jeleniej górze ul kiepury

| Jelenia Góra, Dolnośląskie | Sprzedam

Mieszkanie kawalerka w kamienicy przy ul. głogowskiej

Mieszkanie kawalerka w kamienicy przy ul. głogowskiej

| Poznań, Wielkopolskie | Sprzedam