Przesiewacze do żwiru i kamienia

Miasto: Oświęcim ID ogłoszenia: 690 839 743

Opis oferty

PRZESIEWACZE MATERIAŁÓW SYPKICH: ŻWIRU KRUSZYWA WĘGLA PIASKU Oprócz bogatego asortymentu kruszarek firma PSP Engineering S.A. jest producentem różnego typu przesiewaczy (przesiewacze wielopokładowe, przesiewacze wibracyjne, przesiewacze: żwiru kruszywa, węgla oraz innych surowców sypkich), które są nieodłącznym i ważnym elementem wszystkich linii do obróbki surowców mineralnych. Celem zastosowania przesiewaczy jest rozdzielenie mieszanki tłucznia (rozdrabnianego lub wydobywanego) na frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie i właściwie są produktem końcowym każdego zakładu zajmującego się obróbką surowców. W zakładzie zajmującym się obróbką tłucznia sortowanie ma w zasadzie trzy różnorodne funkcje, którym powinno odpowiadać wykonanie kruszarek. Jest to pierwotne sortowanie, pozbawiające materiał gliny, wtórne operacyjne oraz końcowe. Przesiewacze przed kruszarkami wstępnymi W ramach procesu sortowania z jednoczesnym usuwaniem gliny przed pierwszym stopniem kruszenia oddzielane są od skały ( z której produkowany będzie tłuczeń )gliniaste i ilaste zanieczyszczenia. Urządzenie powinno być odporne na zalepianie i zatykanie otworu wejściowego oraz przed skutkami dynamicznymi wywoływanymi przez wielkie bryły podawanych kamieni. O efektywności pracy kruszarki wstępnej decyduje zarówno usunięcie gliny jak również jednoczesne oddzielenie drobnych frakcji przed wejściem. Do wstępnego usuwania gliny i sortowania wydobywanego materiału służą przesiewacze wibracyjne typu OHT, w których górny poziom został rozwiązany jako odciążający i wykonany ze wzmocnionej, dziurkowanej blachy lub też jako ruszt z dwoma kaskadami. Przesiewacz wielopokładowy - wtórny Podczas wtórnego sortowania dochodzi do rozdzielania wstępnie pokruszonego tłucznia na frakcje tak, aby ostateczna ziarnistość była zgodna z następnymi operacjami technologicznymi lub wymogami następnej maszyny. Do tego celu służą przesiewacze typu HT i KDT umiejscowione zazwyczaj za kruszarkami wstępnymi. Wielkość otworu w powierzchniach przesiewających wynosi od 2 mm do 200 mm. Posiadają one od 2- 4 pokładów przesiewania. Przesiewacze końcowe Przesiewacze wibracyjne KDT posiadają jedną wzbudnicę umieszczoną w środku ciężkości przesiewacza i wykonują okrągły ruch wibracyjny. Zastosowanie znajdują przede wszystkim w sortownaiu materiałów o gorszej jakości kształtu ziarna, ponieważ są wystarczająco odporne na zaklinowywanie w otworach sit. W celu minimalizacji kosztów inwestycyjnych również tego typu przesiewacze montowane są na prostych i łatwo przemieszczalnych konstrukcjach wyposażonych w pomosty dla obsługi. Podczas procesu przesiewania końcowego gotowy tłuczeń rozdzielany jest na drobne frakcje zgodnie z wymaganym asortymentem produkcji. Wymagana jest stała ostrość przesiania, którą warunkują nieustannie czyste, niezalepione i niezatkane otwory w sicie, a powierzchnia sit zabezpiecza dużą energię dynamiczną. Przesiewanie końcowe oznacza przede wszystkim sortowanie w granicach od 2 mm do 150 mm na przesiewaczach wibracyjnych w wykonaniu od 2 do 4 pokładów. Przesiewacze EDT-N lub EDT-2N z jedną lub dwiema wzbudnicami umieszczonymi nad górnym poziomem przesiewania , nad środkiem ciężkości z wyprostowanym lub nie drganiem o ruchom w kształcie elipsy. Ich zaletą jest duża odporność na zaklinowanie, a dzięki maksymalnemu stopniowi unifikacji części także łatwe dostosowanie do konkretnych wymogów technologicznych. Mogą być zainstalowane jako podparte lub zawieszone, z nachyleniem powierzchni przesiewającej lub w systemie poziomym. Przesiewacz wielopokładowe typ RT z prostoliniowym ruchem wibracyjnym to urządzenie dwupoziomowe z gumowymi sprężynami, pracujące na zasadzie rezonansu i stosowane są do finałowego sortownania na 3-5 frakcji. Zaletą jest zwłaszcza poziome umiesczenie obniżające wysokość zabudowy i duża powierzchnia przesiewania o długości do 8700 mm oraz minimalne skutki dynamiczne przenoszone na fu

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Przesiewacze do żwiru i kamienia w materiałach budowlanych . Sprawdź co jeszcze w: Worki z piachem, Narzędzia, Blacha, Milimetr, Piasek, Element, Tłuczeń, Kamienie, Żwir, kostka z kamienia polnego cena.