Regulamin serwisu

 1. Polska Strefa udostępnia internautom serwis ogłoszeniowy do publikacji ogłoszeń oraz zapytań o ogłoszenia.
 2. Funkcja przeglądania oraz wyszukiwania ogłoszeń jest bezpłatna oraz dostępna dla wszystkich internautów.
 3. Polska Strefa nie pobiera opłat za dodanie oraz utrzymywanie ogłoszeń.
 4. Użytkownicy zarządzają swoimi ogłoszeniami. Przy pomocy administracyjnego panelu użytkownika dostępne są następujące czynności:
  • edytować ogłoszenie
  • modyfikować ogłoszenia
  • kasować
 5. Dodawać ogłoszenia mogą tylko zarejestrowani internauci. Proces rejestracji jest automatyczny i równoznaczny z dodaniem ogłoszenia.
 6. Treść ogłoszeń jest niemoderowana. Obsługa sprawdza jedynie czy w danym rodzajowo określonym polu wpisana została przewidziana dla pola wartość.
 7. Warunkami niezbędnymi do dodania ogłoszenia są:
  • wybranie odpowiedniej kategorii ogłoszeniowej
  • zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu
  • podanie adresu email
  • podanie danych kontaktowych takich jak nr tel i/lub komunikatora alternatywnego
  • podanie lokalizacji (miasto, dzielnica, ulica, województwo)
  • podanie tytułu ogłoszenia nie krótszego niż 20 znaków
  • wpisanie treści ogłoszenia nie krótszej niż 60 znaków
  • wybraniu z listy rodzaju ogłoszenia
  • odebranie wiadomości z linkiem aktywacyjnym wysłanej po dodaniu na adres poczty elektronicznej podany w trakcie dodawania ogłoszenia
  • kliknięcie w indywidualny i nie powtarzalny link wygenerowany w celu potwierdzenia prawdziwości adresu poczty elektronicznej oraz chęci dodania ogłoszenia przez jego posiadacza
 8. Polska Strefa nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń
  • prawdziwość zawartych w nich informacji
  • poprawności danych kontaktowych
  • negatywne konsekwencje jakie mogło opublikowane ogłoszenie wywołać lub wywołało
 9. Polska Strefa nie gromadzi celem przetwarzania żadnych danych użytych podczas dodawania ogłoszenia.
 10. Polska Strefa nie pośredniczy w transakcjach, wynikających z ogłoszeń.
  • nie przyjmuje opłat za towary lub usługi będące przedmiotem ogłoszeń
  • nie organizuje transportu
  • nie rozstrzyga sporów między stronami
 11. dokłada wszelkiej uwagi i staranności w czasie gdy ogłoszenie publikowane jest na stronach serwisu aby jego szczegóły docierały do jak największej grupy internautów potencjalnie zainteresowanych jego treścią.
 12. Zgodnie z polityką antyspamową chroni adres poczty elektronicznej oraz adres odnośnika do strony internetowej ogłoszeniodawcy przed dostaniem się od strony serwisu ogłoszeniowego pod wpływ programów spamujących w Internecie.
 13. bez podania powodów odrzuca lub akceptuje dodawane przez internautów ogłoszenia. O fakcie akceptacji lub odrzucenia internauta informowany jest przy pomocy poczty elektronicznej. zastrzega sobie prawo do nie informowania o fakcie przyjęcia bądź odrzucenia ogłoszenia.
 14. Internauta dodając ogłoszenie wypełnia pola formularzy zgodnie z przypisanymi do nich komentarzami.
 15. Treści ogłoszeń oraz przekazy z nich płynące nie mogą stać w sprzeczności z:
  • normami etycznymi i moralnymi,
  • prawem polskim i międzynarodowym,
 16. Treści ogłoszeń oraz przekazy z nich płynące nie mogą obrażać uczuć religijnych oraz nie mogą nawiązywać do zjawisk zwyczajowo i powszechnie potępianych.
 17. Ogłoszenia po usunięciu przenoszone są do archiwum ogłoszeń i widoczne są tam bezterminowo. Użytkownik dodając swoje ogłoszenia do serwisu ogłoszeniowego zrzeka się praw autorskich do bezpodmiotowej(pozbawionej danych kontaktowych) treści i do zdjęć na rzecz Polska Strefa
 18. Polska Strefa zastrzega sobie prawo zgłaszania do odpowiednich instytucji i urzędów wszelkie próby łamania postanowień niniejszego regulaminu.
 19. Polska Strefa zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników od chwili publikacji na stronie
Polityka Prywatności
To są informacje o tym jak przechowujemy i chronimy dane osobowe użytkowników:
 1. Operatorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz 926 z późn. zm) jest Polska Strefa. Przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami ww. ustawy. Dane przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby procesu świadczenia usług przez Operatora na rzecz jego użytkownika.
 2. Korzystając z usług operatora (Polska Strefa) użytkownika zgadza się na przetwarzanie swoich danych. Operator zrobi to w sposób zabezpieczający je przed trafieniem w niepowołane do tego instytucje.
 3. Podanie danych osobowych nie jest koniecznie. Nie jest również wymagane. Jest dobrowolne i podlega prawu wglądu w dane. Dane nie są zbywalne na rzecz osób trzecich. Podane informacje są zapisane na nośniku elektronicznym i mogą zostać wykasowane.
 4. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych.
 5. Udostępnienie danych jest możliwe gdy stroną wnioskującą o ich przekazanie są organy władzy wykonawczej, sądy, policja, prokuratura lub inne oragana sprawiedliwości.
 6. Operator informuje, że używa ciasteczek do usprawniania procesu wyświetlania reklam oraz do mierzenia ruchu na stronie. Więcej informacji o ciasteczkach pod adresem: http://www.wszystkoociasteczkach.pl
Dane firmowe i procedura reklamacji
Dane firmowe i procedura reklamacji określone są w regulaminie płatności.