Adwokat kościelny rozwód kościelny unieważnienie małżeństwa

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 729 089 176

Nazwa firmy:

Opis oferty

Jeśli z powodów sumienia, osobistych lub innych, chcecie Państwo uregulować swoją sytuację prawną w Kościele i otrzymać orzeczenie nieważności małżeństwa – nasza kancelaria świadczy usługi prawne w następującym zakresie Udzielenie ogólnej porady prawnej – podczas indywidualnego spotkania w kancelarii lub u osoby zainteresowanej staramy się wstępnie określić szanse na powodzenie procesu. Ustalenie podstawy prawnej – na podstawie zebranych informacji określamy tytuł prawny in iure et in facto w oparciu o który zostanie skierowana sprawa do konkretnego Trybunału. Zebranie, ocena i selekcja materiału dowodowego - w zależności od ustalonego tytułu prawnego z którego zamierzamy zaskarżyć „ważność małżeństwa”, zbieramy i selekcjonujemy dokumentacje medyczną, prawną i dokumenty prywatne, rozmawiamy również z potencjalnymi świadkami, oceniając ich wiarygodność oraz stan posiadanej wiedzy. Sporządzenie skargi powodowej – w oparciu o cały zebrany materiał dowodowy przygotowujemy skargę powodową, która po złożeniu w odpowiednim Trybunale rozpoczyna proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Sporządzanie pism procesowych – w trakcie trwającego procesu bardzo często stajemy przed koniecznością aby szybko i właściwie zareagować na nową sytuację procesową ponieważ, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest w dużej mierze procesem pisemnym, a więc większość czynności jest załatwiana poprzez przesłanie odpowiedniego pisma. Pomagamy naszym Klientom jak sporządzić takie pisma, doradzamy jak najlepiej jest się zachować w dane sytuacji, pomagamy skutecznie pokonywać poszczególne stadia procesu. podejmę się profesjonalnego prowadzenia spraw, potocznie nazywanych rozwodem kościelnym, przed sądami kościelnymi w kraju i za granica więcej informacji znajdą Państwo pod adresem

Data dodania: