zwrot podatku Anglia

Województwo: Kujawsko-pomorskie Miasto: Bydgoszcz 53°7'25"N 18°0'30"N ID ogłoszenia: 739 315 106

Nazwa firmy:
Biuro Rachunkowe B&S Renata Boszke, Magdalena Sobkowiak S.C.
Forma prawna:
spółka cywilna

Opis oferty

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie: • ksiąg handlowych • podatkowej księgi przychodów i rozchodów • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • karty podatkowej. OBSŁUGA KSIĘGOWA: - prowadzenie ksiąg w formie przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości, - prowadzenie ksiąg podatkowych, - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, - prowadzenie rejestrów i deklaracji na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, - sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach własnych, cash-flow oraz informacji dodatkowej, - nadzór księgowy - kontrola działań działu księgowego Klienta, - raportowanie według standardów Klienta - sporządzanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wzorcami, procedurami i terminami, - asysta księgowa - operacyjne wsparcie działów księgowych lub tymczasowe zastępstwo personelu księgowego różnego szczebla. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA - sporządzanie list płac, - rozliczanie umów cywilno-prawnych, - prowadzenie kart wynagrodzeń, - sporządzanie informacji na potrzeby miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R, - sporządzanie deklaracji na potrzeby rozliczeń z ZUS. POZOSTAŁE USŁUGI: - opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych, - przygotowywanie wniosków kredytowych, - przygotowanie dokumentów, wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy, - pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, - monitoring płatności, przygotowywanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych, współpraca z kancelarią prawną w zakresie windykacji sądowej, - przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, - opracowanie budżetu dla przedsiębiorstwa, - asysta we wdrożeniach systemów finansowo-księgowych - zwrot podatku Anglia -

Data dodania: 02 sty | 12:48