Powrót do ogłoszenia: D50 z papierami i nową plandeką