Narybek Karpia - Różne

Dolnośląskie 1 Kujawsko-pomorskie 1 Lubuskie 2 Wielkopolskie 1