Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opis oferty

Oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska obejmujące:

·	gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (samochody, maszyny, kotłownie, malarnie, instalacje itp.)
·	zanieczyszczenia wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
·	wody chłodnicze
·	składowanie odpadów (na własnym składowisku bądź magazynowanie odpadów bez ważnej decyzji ustalającej miejsca czasowego magazynowania)
·	pobór wód
·	wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych

więcej na naszej stronie internetowej w dziale ochrona środowiska 

(dane kontaktowe znajdują się poniżej)

Nazwa firmy

Forma prawna

Kraj:

Województwo:

Miejscowość:

Data dodania: 28 grudnia

Więcej ogłoszeń w usługach

Utylizacja odpadów

Ogłoszenia podobne do:

Opłaty za korzystanie ze środowiska w usługach dla biznesu.

lub dodaj ogłoszenie