Bio-Trakt - mikroorganiczny preparat do szamb i oczyszczalni ścieków

Miasto: Węgorzewo

Opis oferty

EKO-AGROTECH - PRODUCENT PREPARATU Bio-Trakt®. WARMIŃSKO - MAZURSKI LIDER INNOWACJI 2009 Kilkuletnie doświadczenia nad zastosowaniem technologii pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce komunalno-ściekowej, doprowadziło nas do opracowania uniwersalnego preparatu mikrobiologicznego pn. Bio-Trakt®. Bio-Trakt®. – naturalna kompozycja kilkudziesięciu mikroorganizmów nie modyfikowana genetycznie, całkowicie bezpieczna dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Biotechnologia oparta na szczepach probiotycznych mikroorganizmów występujących w naszym naturalnym środowisku. Bio-Trakt®. jest przygotowanym rozwiązaniem wielu problemów na oczyszczalniach przydomowych, oczyszczalniach fermowych, trakcjach ściekowych, komunalnych oczyszczalniach ścieków, osadnikach i separatorach tłuszczów w przemyśle spożywczym i gastronomii, kompostowniach, składowiskach odpadów, oczyszczaniu zbiorników wodnych, Bio-Trakt®. stosuje się do: 1. Likwidacji nieprzyjemnych i uciążliwych odorów z kanalizacji, studzienek, składowanych osadów komór fermentacyjnych, szamb. 2. Regeneracji systemów drenażowych przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez przywracanie pierwotnej zdolności rozsączania 3. Udrażnianie trakcji ściekowej, które regularnie zarastają resztkami związków organicznych, zwłaszcza tłuszczami 4. Polepszenia pracy bioreaktorów w oczyszczalniach ścieków lub ich ponownego uczynnienia w przypadku, gdy procesy w komorach fermentacyjnych ustaną 5. Odwodnienia i redukcji osadów pościekowych oraz ich pełnej higienizacji. Potraktowany Bio-Traktem® osad ulega dalszej fermentacji, stając się po kilkunastu tygodniach cennym nawozem organicznym (humusem) 6. Likwidacji odorów na wysypiskach śmieci poprzez przyśpieszanie kompostowania wysegregowanych resztek organicznych. 7. Mineralizacji zawartości przydomowych szamb z możliwością wykorzystania po ściekowej wody do podlewania trawników, roślin oraz krzewów ozdobnych /dotyczy wyłącznie szamb minimum dwukomorowych/. Jest to metoda naturalna, w pełni bezpieczna dla środowiska i człowieka. Dozowanie preparatu Preparat Bio-Trakt® w ilości 100 ml dozować w obiekcie do każdego „ oczka ‘ (zlew, sedes, prysznic) po zakończeniu wszelkich prac. Po zalaniu preparatu – wlewamy taką ilość ciepłej wody( do 30oC) aby preparat dostał się poza kolanko spustowe. Tę czynność wykonujemy codziennie przez pierwsze siedem dni. W następnych tygodniach - dozowanie co 2 – 3 dni, aż do usunięcia pozostałości organicznych w przewodach spustowych. W przypadku nowych obiektów, oraz nowych trakcji ściekowych proponujemy dozowanie w punkcie największego zrzutu tłuszczu i białka poprzez zadanie ręczne preparatu przez pierwszy miesiąc użytkowania instalacji. Zalecamy w pierwszym miesiącu dawkę min. 100- 200 ml./co 3 dni /1 punkt. W przypadku starszych, silnie zatłuszczonych trakcji ściekowych proponujemy dwufazowe postępowanie.  I faza – radykalne udrożnienie trakcji ściekowej poprzez zadanie ręczne większych ilości dawek bezpośrednio do wszystkich punktów zrzutu tłuszczów i białka oraz pustego osadnika tłuszczowego w ilości 250 ml na dobę.  II faza - w zależności od uzyskanych efektów możliwe jest obniżenie dawki preparatu podawanego do 100 ml / dobę. Dozowanie do szamb i przydomowych oczyszczalni. W zależności od gęstości ścieków wlewamy 1-2 l preparatu na m3. Należy wprowadzić preparat pod „kożuch” znajdujący się na powierzchni. Czynność powtórzyć po 30 dniach. Preparat Bio-Trakt® systematycznie stosowany w instalacji kanalizacyjnej nie pozwala na osadzanie się i zagniwanie części organicznych w przewodach trakcji ściekowych. UWAGA!!! – dla osiągnięcia oczekiwanych efektów nasi doradcy dla każdego klienta indywidualnie dobierają system, sposób dawkowania oraz optymalną dawkę preparatu Bio-Trakt®. Cena 1L - 10 PLN