Logopeda - Metoda Krakowska

Miasto: Rzeszów

Nazwa firmy:
Terapia Logopedyczno-Pedagogiczna Beata Naklicka

Forma prawna

osoba prywatna - działalność gospodarcza

Opis oferty

GABINET LOGOPEDYCZNY – diagnoza i terapia metodą symultaniczno-sekwencyjną (szkoła krakowska) zaburzeń mowy i funkcji poznawczych w zakresie: alalia, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum dysleksji, dysleksja, zespół Downa, dzieci z implantem ślimakowym i niedosłuchem, wady wymowy.