Baj-Pros sprzeda wierzytelność w Warszawie

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 733 511 500

Nazwa firmy:
Biuro Syndyka

Opis oferty

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości. Cena wywoławcza: 748,35 złotych (siedemset czterdzieści osiem złotych i trzydzieści pięć groszy). Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. . Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r., sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego, można zapoznać się w biurze syndyka, w dzień powszedni, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach postępowania upadłościowego BAJ-PROS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o sygn. XIX GUp 159/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47. Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 14:00, w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47. Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej , w zakładce licytacje.

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Baj-Pros sprzeda wierzytelność w Warszawie w usługach dla biznesu w Warszawie. Sprawdź co jeszcze w: sprzeda, sprzedam spółkę z koncesją paliwową, transport do londynu z lublina.

Florysta w warszawie

Florysta w warszawie

| Warszawa, Mazowieckie

Technik informatyk w warszawie

Technik informatyk w warszawie

| Warszawa, Mazowieckie

Najlepszy catering w warszawie

Najlepszy catering w warszawie

| Warszawa, Mazowieckie | Przyjmę

Kwintet – nowoczesne mieszkania w warszawie

Kwintet – nowoczesne mieszkania w warszawie

| Warszawa, Mazowieckie | Sprzedam

Technik usług kosmetycznych w warszawie

Technik usług kosmetycznych w warszawie

| Warszawa, Mazowieckie

Wynajem samochodów dostawczych w warszawie

Wynajem samochodów dostawczych w warszawie

| Warszawa - Łomianki, Mazowieckie

Brak zdjęcia

Masaż tajski skuteczna terapia w Warszawie

| Warszawa, Mazowieckie

Usługi remontowe w warszawie i okolicach

Usługi remontowe w warszawie i okolicach

| Warszawa, Mazowieckie

Najlepszy bar w warszawie zapraszamy do bubbles

Najlepszy bar w warszawie zapraszamy do bubbles

| Warszawa, Mazowieckie