Kancelaria adwokacka warszawa - odszkodowania

Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa 52°13'47"N 21°0'44"N ID ogłoszenia: 579 509 751

Nazwa firmy:

Opis oferty

Kancelaria oferuje Państwu szeroki zakres usług prawnych, odpowiadający wiedzy, indywidualnej specjalizacji i praktycznemu doświadczeniu osób tworzących nasz zespół. Podstawowymi filarami działania Kancelarii jest profesjonalizm, dyskrecja w zgłaszanych przez Państwa potrzebach oraz dostosowanie do sytuacji finansowej klienta. Prawnicy Kancelarii specjalizują się m.in. w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii. Szkoda na osobie, szkoda na mieniu, odpowiedzialność za błędy medyczne, błąd w sztuce lekarskiej, odpowiedzialność za zmarnowany urlop, odszkodowanie OC i AC, ubezpieczenie autocasco, spory sądowe z ubezpieczenia AC i OC, odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktury VAT, odpowiedzialność odszkodowawcza, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, procesy o odszkodowanie, zadośćuczynieni, zgoda pacjenta, zgoda na działanie medyczne, zadośćuczynienie w sprawach wrongful life, czynności lecznicze, wrongful birth, wrongful conception, złe urodzenie, Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku komunikacyjnego, Odszkodowanie za słupy energetyczne, rurociągi, linie przesyłowe lub za inne przypadki bezumownego korzystania z nieruchomości, Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconego dochodu, odszkodowawcze dla członków rodziny, Zwrot kosztów z tytułu leczenia oraz wszelkich innych poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia na skutek wypadku.

Data dodania: