Twoja reklama W lub NA autobusach

Województwo: Dolnośląskie Miasto: Wrocław 51°6'28"N 17°2'19"N ID ogłoszenia: 727 464 999

Nazwa firmy:
MPC
Forma prawna:
osoba prywatna - działalność gospodarcza

Opis oferty

Powiedzenie "Reklama d?wigni? handlu" nie jest bezpodstawne. Zdaj?c sobie spraw? z trudno?ci w skutecznej reklamie proponujemy umieszczenie Pa?stwa oferty na naszych powierzchniach reklamowych W i NA autobusach je?d??cych po drogach powiat�w O?awy, Strzelina oraz wschodnich dzielnic Wroc?awia. Spot reklamuj?cy wasz? firm? mo?e zosta? wy?wietlony na monitorach LCD wewn?trz autobus�w dla oko?o 150.000 pasa?er�w miesi?cznie. Ponadto proponujemy umieszczenie reklamy na autobusach poruszaj?cych si? na wspomnianym terenie. Zar?czamy, ?e szczeg�?owy cennik, kt�ry uzyskacie Pa?stwo pisz?c na adres zaskoczy Was przyst?pno?ci? naszej oferty.

Data dodania: