Opieka medyczna

Województwo: Zachodnio-pomorskie Miasto: Ostrowice ID ogłoszenia: 532 377 346

Nazwa firmy:
SIGMAPRO7

Opis oferty

Opieka medyczna realizowana jest w ponad 800 renomowanych placówkach o wysokiej jakości świadczonych usług i obsługi pacjenta oraz wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Opieka Medyczna SIGNUM to 5 wariantów opieki medycznej w opcji dla Klienta Indywidualnego (SIGNUM dla Ciebie) i 4 warianty dla Klienta Biznesowego (SIGNUM dla Firm) ze zwiększającym się zakresem usług, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, ilością specjalistów oraz ceną. W ofercie dla Klienta Biznesowego warianty dostępne są także w wersji pakietu rodzinnego. Warianty są przemyślane, każdy znajdzie pakiet medyczny skrojony na miarę swoich potrzeb i portfela. Już od kilku złotych dziennie gwarantujemy profesjonalną opiekę medyczną w najlepszych prywatnych placówkach. • Umowa Opieki Medycznej SIGNUM z Klientem Indywidualnym zawierana jest na okres 12 miesięcy. Klient ma do wyboru 3 opcje płatności: 3-miesięczną, półroczną oraz płatność za cały okres ochrony medycznej z góry za 12 miesięcy. • Umowa Opieki Medycznej SIGNUM z Klientem Biznesowym zawierana jest na okres 12 miesięcy. Klient ma do wyboru 4 opcje płatności. 1-miesięczną, 3-miesięczną, półroczną oraz płatność za cały okres ochrony medycznej z góry za 12 miesięcy. Cztery osoby to minimalna liczba osób zatrudnionych w firmie uprawniających do zawarcia umowy Opieka Medyczna dla FIRM. • Klient Indywidualny jak i Biznesowy zamawia wybrane pakiety Opieki Medycznej SIGNUM za pomocą prostego i szybkiego formularza rejestracji online. Wraz z rejestracją w systemie i przesłaniem podpisanej umowy Klient zostaje objęty opieką przez placówki realizujące świadczenia zawarte w wykupionym pakiecie medycznym. Opieka rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego się po podpisaniu umowy (np. umowa podpisana 15 marca >> początek opieki medycznej 1 kwietnia). Pamiętaj, Opieka Medyczna SIGNUM dla FIRM, jest jednostkowo 2-3 razy tańsza niż porównywalny pakiet dla Klienta Indywidualnego. Zainteresuj pracodawcę, wprowadź SIGNUM w firmie, swojej lub partnera/partnerki. Obejmij kompleksową opieką rodzinę swoją i współpracowników jednym z 4 wariantów rodzinnych. Podsumowując, Opieka Medyczna SIGNUM to poważny produkt „dla każdego”, w branży o dynamice wzrostu rzędu 30% rocznie. To rozwiązanie uniwersalne, zarówno dla Klienta Indywidualnego jak i Biznesowego. Dzięki systemowi dystrybucji SIGMAPRO7 jakim jest sieć Niezależnych Partnerów jest dostępny w całej Polsce, a dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym prosty do zamówienia i obsługi. Cena pakietu najmniej 40 zł za miesiąc

Data dodania: